Ziel 3 /Cil 3-Projekt 2009-2012

"Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz in der Euroregion Neiße" heißt ein neues Projekt im Landkreis Görlitz, für die das der Begleitausschuss für Ziel 3/Cil 3-Projekte der Euroregion Neiße grünes Licht gab. Das deutsch-tschechische Umweltbildungsprojekt mit einer Laufzeit von drei Jahren ist im Juli 2009 gestartet. bei der Umsetzung des Projektes arbeitet der Landkreis Görlitz (Leadpartner) mit der Gesellschaft für das Lausitzer Gebirge mit Sitz in Jablonne v Podjestedij als tschechischen Kooperationspartner eng zusammen.

 

So sollen vier im Kraj Liberec erschienene Broschüren über kleinflächige Schutzgebiete, Naturlehrpfade sowie geologische Naturdenkmale und geschützte Bäume im Rahmen des Projektes in deutsche Sprache übersetzt werden.

Geplant sind zwei neue Publikationen, die natürliche Besonderheiten sowie die Lehrpfade im Landkreis Görlitz vorstellen. Die zweisprachigen Broschüren sollen das Angebot an populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen bereichern und mit dazu beitragen, bestehende Informationslücken zu schließen. Eine Foto-Wanderausstellung sowie ein Fotokalender sollen die Menschen für die Naturschönheiten im böhmisch-sächsischen Landschaftsraum begeistern.

 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden Wanderungen, Fahrradtouren und Vorträge in Deutsch und Tschechisch angeboten, mit dem Ziel, das Umweltbewusstsein und das gegenseitige Verständnis zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen.

Die Angebote sind auch für Schulklassen gedacht.

 

 

"Práce s veřejností v ochraně přírody v Euroregionu Nisa", tak se jmenujenový projekt v okrese Görlitz, který schválil monitorovací výbor programu na podporu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Tříletý německo-český projekt o životním prostředí odstartoval v červenci roku 2009. Při prosazení tohoto projektu úzce spolupracoval okres Görlitz (vedoucí partner) s českým partnerem, Společností pro Lužické hory se sídlem v Jablonném v Podještědí. 

 


V rámci tohoto projektu budou přeloženy čtyři brožury Libereckého kraje o maloplošných chráněných územích, přírodních naučných stezkách, o geologických přírodních památkách a chráněných památných stromech do německého jazyka.

 

Na saské straně jsou plánovány dvě nové publikace, které představí přírodní zvláštnosti, jakož i naučné stezky v okrese Görlitz. Tyto dvoujazyčné brožury mají obohatit nabídku populárních vědeckých publikací a přispět k vyplnění informačních mezer. Fotografická putovní výstava, jakožto i fotografický kalendář mají nadchnout přírodními krásami v česko-saském krajinném prostoru.

 

V rámci práce s veřejností budou nabídnuty exkurze, naučné cyklovýlety a přednášky v němčině i češtině. Cílem je prohloubení povědomí o životním prostředí, oboustranné porozumění a navázání nových kontaktů.

Tyto nabídky určeny i pro školní třídy.

 

Letztes Update: 13.07.2017.