Ziel 3 / Cil 3 - Projekt 2009 - 2012

Projektbeschreibung / Popis projektu

 

Für den Kraj Liberec wurden durch die Abteilung für Natur- und Landschaftsschutz mehrere Publikationen in tschechischer Sprache herausgegeben. Diese sollen an den Bedarf des deutschen Besuchers angepasst werden und in deutscher Sprache herausgegeben werden. Im gleichen Zuge entstehen zwei Broschüren zu Natur und Landschaft für den neu gebildeten Landkreis Görlitz, die ebenfalls zweisprachig herausgegeben werden sollen. Begleitend dazu werden Veranstaltungen für Schulen/Schüler und andere Interessengruppen im Rahmen von Vorträgen, Wanderungen, Radexkursionen angeboten.

  

Pro Liberecký kraj bylo oddělením ochrany přírody a krajiny vydáno několok publikací o ochraně přírody v češtině. Tyto budou upraveny pro potřeby něm návštĕvníků a vydány v NJ. Zároveň vzniknou dvě publikace o přírodě a krajině v nově vzniklém okrese Görlitz, které budou vydány také dvoujazyčně. Jako doprovodné akce budou nabídnuty akce školy/žáky a dalšé zájmové skupiny v rámci přednášek, exkurzí, cykloexkurzí.

 

 

Hauptziel des Projektes ist die Verbesserung der grenzübergreifenden Information für die Bürger über Natur und Landschaft des Nachbarlandes. Es werden zweisprachige Publikationen herausgebracht, die das Angebot an populärwissenschaftlichen Publikationen bereichern und bestehenden Lücken schließen. Neu ist auch die Vorstellung von natürlichen Besonderheiten für den Landkreis Görlitz als Ganzes. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit kommt es zu Begegnungen deutscher und tschechischer Bürger mit dem Ziel, das Umweltbewusstsein und das gegenseitige Verständnis zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen.

 

Hl. cílem projectu je zlepšení přeshr. Informací o přírodně a krajině v sousední zemi pro občany. Budou vydány dvoujazyčné publikace, které obohatí nabídku populárně-vědeckých publikací a vyplní stávající nedostatek. Nová je prezentace přírodních zajímavostí pro celý okres Görlitz. V rámci práce s veřejností se setkají čeští i němečtí občané s cílem zvýšení ekol. Povĕdomí a vzáj. Porozumĕní a navázáni nových kontaktů.

 

 

Ergebnisse und Zielgruppen des Projektes

  • Herausgabe von 9 Publikationen in dt. und tsch. Sprache (Interessierte  Bürger, Touristen, Schulen, Städte und Gemeinden)
  • 43 Veranstaltungen in D und CZ (Vorlesungen/ Exkursionen/ Radtouren für Kinder und Jugendliche, Touristen)
  • Präsentation der Wanderausstellung an 12 Standorten und 9x Einweihung der Publikationen in D und CZ
  • 50 Veranstaltungen für Vor- und Grundschulkinder mit grenzübergreifendem Charakter in D
  • 4 Informationstafeln des Lehrpfades für Vor- und Grundschulkinder

 

 

Výsledky a cílové skupiny projektu

  • vydání 9ti publikací v němčině a češtinĕ (pro zajímající se občany, turisty, školy, města a obce;
  • 43 akci v D a CZ (přednášky/ exkurze/ cykloexkurze pro děti, mladež a turisty
  • prezentace putoví výstavy na 12ti místech a 9x slavnostní prezentace publikací v D a CZ
  • 50 akcí pro předškolní a školní dĕti s přeshraničním charakterem v D
  • 4 informační tabule naučné stezky pro předškolní a školní dĕti
Letztes Update: 13.09.2017.